برای ما پیام بفرستید

  آدرس

  مازندران- جویبار-کوهی خیل- خیابان دریا-دریا۵

  شماره تماس

  ۰۱۱۴۲۵۶۳۳۸۲

  شماره فکس

  ۰۱۱۴۲۵۶۳۳۸۱

  ایمیل ما

  Kuhikheylmunicipality@gmail.com