خرید یکدستگاه کامیونت ۶ تنی ارنا پلاس از محل سهمیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.