خانه تماس با ما پیگیری جستجو
دیوار کشی زمین ورزشی
آغاز عملیات دیوار کشی زمین ورزشی
1398/07/28 --- کد مطلب 60100
ساماندهی زمین ورزشی به طول 180 متر


                     آغاز عملیات دیوار کشی زمین ورزشی به طول 180 متر که در قسمت شمالی و غربی و جنوبی سالن کشتی شهید رجایی می باشد.