خانه تماس با ما پیگیری جستجو
اجرای طرح میراث ماندگار
اجرای طرح میراث ماندگار با رویکرد کاشت نهال
1399/12/17 --- کد مطلب 110119


                     اجرای طرح میراث ماندگار با رویکرد کاشت نهال توسط پرسنل شهرداری به همراه نوجوانان شهر در روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 ساعت 9 صبح در محل زمین جنب مرکز تی سی برگزار شد.